Kuinka tehostaa desinfiointiaineen kykyä tappaa haitallisia mikrobeja

Desinfioimisaineiden kysyntä on noussut räjähdysmäisesti COVID-19 -viruksen aiheuttaman pandemian vuoksi. Vaikka desinfioimisaineiden käyttö on välttämätöntä viruksen leviämisen estämiseksi, on myös oleellista tiedostaa se, minkälainen on tavallisten pesuaineiden merkitys pintojen puhdistamisessa sekä se, kuinka voimme tehostaa desinfioimisaineen kykyä tappaa haitallisia mikrobeja.

Tämän ymmärtämiseksi on hyödyllistä käydä läpi pesu- ja puhdistuskemian perusteita sekä oikean aineen valintaperusteita.

• Lian laaja määritelmä: mikä tahansa häiritsevä, väärässä paikassa oleva aine. Esimerkiksi ruoka muuttuu paidalla ollessaan tahraksi

• Lika voi olla kiinteää tai nestemäistä

• Lika voi olla vesiliukoista tai veteen liukenematonta

• Likaantuminen tapahtuu pääsääntöisesti kahdella tavalla:

    1. Siirtyminen likaavasta pinnasta kosketuksella toiselle pinnalle
    2. Laskeutuminen suoraan ilmasta pinnalle

• Lika kiinnittyy pintaan sähköisillä voimilla, väliaineen avulla tai kemiallisella reaktiolla – tai kaikilla edellä mainituilla tavoilla

Lian puhdistamiseen vaaditaan oikein valittu kemia ja riittävä mekaniikka. Kun kyseessä on kodin tai muun yleisen tilan pintojen puhdistus, tarvitaan bakteereja ja viruksia sitovien rasvojen ja proteiinien pilkkomiseen aine, joka voidaan vaikutusajan jälkeen pyyhkiä tai huuhdella pois.

Se, miksi pintojen perus- tai yleispuhdistus ennen desinfiointia on ensiarvoisen tärkeää, perustuu seuraavaan:

• Desinfioimisaineelle on mahdollistettava suora kontakti bakteerien ja viruksien pintaan.

• Orgaaniset epäpuhtaudet mukaan lukien pesuainejäämät voivat häiritä tai neutraloida desinfioimisaineen vaikutuksen.

• Pesuaineella voidaan vaikuttaa pinnan varaukseen ja energiatilaan desinfioinnin näkökulmasta edullisella tavalla.

Mikäli puhdistettava ja desinfioitava pinta on erityisen likainen, vesihuuhtelu on suositeltavaa irronneiden likapartikkelien poistamiseksi. Tämä on erityisen tärkeää, jos joudutaan käyttämään vahvoja pesuaineita häiritsevien kemiallisten reaktioiden estämiseksi.

Oikeantyyppisen pesuaineen valinta

Kemialliselta pohjaltaan erityyppiset pesuaineet vaikuttavat eri tavalla desinfioimisaineen tehoon. Seuraavat tekijät on hyvä ottaa huomioon pesuaineen valinnassa:

• pH: käyttöliuoksen pH-arvon olisi hyvä olla lähellä neutraalia ( 5 – 9) , jolloin pesuaineliuos ei reagoi tai neutraloi desinfioimisainetta. Esimerkiksi Pineline Tehopesu ja Pineline Rasvanpoistaja ovat hyviä valintoja.

• Huuhdeltavuus: vältä geelimäisiä tai hiovia aineita sisältäviä pesuaineita, jotta pestävälle pinnalle ei jää desinfiointia haittaavia jäämiä. Kaikki Pineline-tuotteet ovat nestemäisiä, eivätkä sisällä hiovia aineita.

• Anti-bakteeriset pesuaineet heikentävät desinfioimisaineen tehoa. Pineline-tuotteet eivät sisällä anti-bakteerisia aineita.

• Entsyymit: On hyvä varmistaa pesuainemyyjältä entsyymipitoisen pesuaineen yhteensopivuus käytettävän desinfioimisaineen kanssa.

• Ammoniakki-pohjaiset aineet voivat reagoida desinfioimisaineen kanssa, erityisesti klooripohjaisten valkaisuaineiden kanssa voi muodostua hengitykselle vaarallisia kaasuja. Pineline-tuotteet eivät sisällä ammoniakkia.

• Hapot: klooripohjaisten aineiden kanssa ei tule käyttää happamia pesuaineita. Pineline Acid Cleaneriä tai Pineline Super Cleaneriä ei suositella käytettäväksi yhdessä klooripohjaisten desinfioimisaineiden kanssa.

• Muita voimakkaita pesuaineita käytettäessä on suositeltavaa laimentaa ainetta riittävästi syövyttävyyden ja pH-arvon säätämiseksi lähelle neutraalia. Esim. Pineline Metallipesua, Pineline Pressure Wash HD ja Pineline Heavy Duty:a käytettäessä suositellaan hyvin laimeata käyttöliuosta, mikäli pesun jälkeen suoritetaan desinfiointi.

Pesuainetiiviste, käyttövalmis puhdistusaine vai puhdistusliinat?
Pesu- ja puhdistusaineita myydään konsentraatteina, valmiina käyttöliuoksina sekä valmiiksi puhdistusliinoihin imeytettynä. Konsentraattien, eli laimennettavaksi tarkoitettujen pesuainetiivisteiden käyttö on suositeltavaa, sillä tällöin puhdistusaineen pitoisuutta on helppo kontrolloida pesutuloksen ja desinfioimistehon kannalta. Käyttövalmiista suihkepesuaineesta jää myös helpommin tehoainejäämiä, jotka voivat toimia uutena kasvualustana mikrobikasvustolle.

Oikean tuotetyypin valitsemisen lisäksi on hyvä seurata viranomaisten ja alan ammattilaisten antamia puhdistukseen ja desinfiointiin liittyviä ohjeita taistelussa pandemiaa vastaan.

22.04.2020