Acid Cleaner

Produktbeskrivelse

Produktnr. 280
Beskrivelse Et surt vaskemiddelkonsentrat for vasking av syrefaste gulv, vegger, prosessutstyr osv.
Spesielle egenskaper Avkalker og fjerner avleiringer, oksider, rust,
alger og mose.
Bruksanvisning Fortynning 1:1–1:0 (50–100 %). Virketid 1–10 min. Skyll grundig med vann. Hvis nødvendig, nøytraliser med en alkalisk substans.
Note! Ikke la middelet tørke på overflater som skal vaskes. Les instruksjonene for sikker bruk på etiketten eller i sikkerhetsdatabladet.
Oppbevares forseglet ved +5...+30 ºC.
Arbeidsmiljø Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Produktet er lett biologisk nedbrytbart og oppfyller miljømerkingskrav.
Tekniske data Form og farge: gulaktig væske
pH-verdi (20 ºC): 1
pH-verdi (1 %, 20 ºC): 2
Relativ tetthet: 1,08
Innhold Nonionisia tensidejä:
Pakke 4 L, 25 L, 200 L.
Annen informasjon Produktet har rett til å bruke det nordiske Svanemerket.
(lisensnr. 4065-0006).
Made in Finland.

 

Produktbeskrivelse

Tilleggsinformasjon

Places of use

, , , , ,

Pakkauskoko

, ,