Active Foam

Produktbeskrivelse

Produktnr. 500
Beskrivelse Et alkalisk vaskemiddelkonsentrat som egner seg til bruk i skummere og i høytrykkspylere. Egner seg til alle typer av malte overflater og til vask av alle slags utstyr.
Spesielle egenskaper Fjerner effektivt trafikkfilm i børsteløse vaskeprogrammer og i høytrykksvask. Genererer et tykt, sakteløpende skumlag.
Studier viser at produktet kan vaske mer enn dobbelt så mange biler sammenlignet med et typisk skumvaskemiddel. Danner et tykt, sakte-drenerende skumlag. Vokssikker.
Bruksanvisning Anbefalt dosering som skum i bilvaskemaskiner:
Typisk forbruk:
- 10 – 20 ml / personbil Virketid 1 min.
Bruk som forvaskemiddel, f.eks. i høytrykkspylere:
Om sommeren: dosering < 5 %
Om vinteren: dosering 5 – 15 %.
Virketid 1 min. Skylles med rikelig med vann.
Bruk i foam lance-utstyr:
Doseres som sådan i skummerflasken, det genererte skummet blir justert optimalt. Skummet påføres ovenifra og ned på overflatene som skal vaskes. Virketid max. 3 min. Skylles med rikelig med vann.
Note! Ikke la middelet tørke på overflatene som skal vaskes.
Unngå å bruke produktet i direkte sollys. Se instrukser for trygg bruk i etiketten eller i sikkerhetsdatablad. Før ibruktaking må det sikres at materialene på vaskemaskinen og andre overflater som kommer i berøring med produktet tåler vaskemidlet. Oppbevares forseglet ved +5...+30 °C.
Arbeidsmiljø Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Produktet er lett biologisk nedbrytbart og oppfyller miljømerkingskrav.
Tekniske data Form og farge: gul væske
pH-verdi (20 ºC): 12,9
pH-verdi (1 vekt-%, 20 ºC): 11,3
Relativ tetthet: 1,09
Innhold Nonjoniske tensider: 5 – 15 %.
Pakke 4 L, 25 L, 200L, 1000 L.
Annen informasjon Produktet har rett til å bruke det nordiske Svanemerket.

 

Produktbeskrivelse

 

Tilleggsinformasjon

Places of use

,

Pakkauskoko

, ,

Varenummer: 123-500 Kategorier: , Stikkord: , ,