Asphalt Remover

Produktbeskrivelse

Produktnr. 150
Beskrivelse Ekstra forvaskemiddel til rensing av asfaltbelegg og veisalt.
Spesielle egenskaper Løser også opp låstiner- og drivstoffrester. Inneholder ikke hydrokarbonløsemidler og er ikke klassifisert som etsende.
Bruksanvisning Forvarm konsentratet med kaldt vann. Blandingsmengde i desember-februar 25 – 30 %. Ellers i vintersesongen 15 – 25 %. Blandes godt. Konsentratet kan også tynnes ut med HydroMinder uten munnstykke. Da er blandingsmengden ca. 25 %. I bilvaskemaskiner utstyrt med kjemikaliepumpe og spredningsbøyle blir produktet dosert på bilens nedre og bakre del. Virketid 1 min. Skylles med rikelig med vann.
Vaikutusaika 1 min. Huuhdellaan runsaalla vedellä.
Note! Ikke la middelet tørke på overflatene som skal vaskes. Før ibruktaking må det sikres at materialene i vaskemaskinen og på andre overflater som kommer i berøring med produktet tåler vaskemidlet. Det anbefales å bruke Viton-pakning i pumpesprayere og i høytrykkspredere. Oppbevares forseglet ved +5...+30 °C.
Arbeidsmiljø Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Produktet er lett biologisk nedbrytbart og oppfyller miljømerkingskrav.
Tekniske data Form og farge: klar væske
pH-verdi: 9,5
Relativ tetthet: 0,96
Flammepunkt: > +60 ºC
Innhold Nonjoniske tensider: > 30 %
Pakke 10 L, 25 L, 200 L.
Annen informasjon Produktet har rett til å bruke det nordiske Svanemerket.

 

Produktbeskrivelse

Tilleggsinformasjon

Places of use

,

Pakkauskoko

, ,

Varenummer: 123-150 Kategori: Stikkord: , ,