Car + Go

Produktbeskrivelse

Produktnr. 200
Beskrivelse Et alkalisk vaskemiddel til vedlokeholdsvask av forskjellige typer kjøretøy. Passer også til andre alkalisk resistente harde overflater.
Spesielle egenskaper Passer til også til dosering gjennom høytrykks-, varmtvanns- og dampvaskere samt skumsprøyter. Skånsomt før voks.
Bruksanvisning Kjøretøy:
-Sprøyteflasker og trykksprøyter:
Sommer: Fortynning < 5 %
Vinter: Fortynning 5 – 10 %
Virketid 1 min. Skylles med rikelig med vann.
Bruk i foam lance-utstyr:
Doseres som sådan i skummerflasken, det genererte skummet blir justert optimalt. Skummet påføres ovenifra og ned på overflatene som skal vaskes.
Virketid max. 3 min. Skylles med rikelig med vann.
Andre harde overflatter, generell rengjøring:
Fortynning 0,5 – 10 %. Virketid 1 min. Skyll grundig med vann.
Note! Ikke la middelet tørke på overflater som skal vaskes. Les instruksjonene for sikker bruk på etiketten eller i sikkerhetsdatabladet. Unngå å bruke produktet i direkte sollys. Oppbevares forseglet ved +5...+30 ºC.
Arbeidsmiljø Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Produktet er lett biologisk nedbrytbart og oppfyller miljømerkingskrav.
Tekniske data Form og farge: oransje væske
pH-verdi (20 ºC): 12,8
pH-verdi (1 vekt-%, 20 ºC): 10,2
Relativ tetthet: 1,0
Innhold Nonjoniske tensider: 5 – 15 %
Natriumhydroksid: < 1 %
Pakke 4 L, 25 L, 200 L, 1000 L.
Annen informasjon Produktet har rett til å bruke det nordiske Svanemerket.

 

Produktbeskrivelse

 

Tilleggsinformasjon

Places of use

,

Soveltuvat kumi- ja tiivistemateriaalit

, ,

EAN

6430021441058

Pakkauskoko

, ,

Varenummer: 123-200 Kategori: Stikkord: , ,