Parts Clean

Produktbeskrivelse

 

Produktnr. 216
Beskrivelse Mildt alkalisk vaskemiddelkonsentrat for rengjøring av aluminium og gule metallkomponenter. En forvask for montering, lakkering og sluttbehandling i metall- og verkstedindustrien.
Spesielle egenskaper Svaktskummende i temperaturer over +60 ºC. Fjerner kjølesmøremidler, beskyttelsesmidler og metallavsetninger, og muliggjør oppfølging av rengjorte komponenter.
Bruksanvisning Kontroller at det ikke er vaskemiddel eller rester i vaskemaskinen.
Tilsett vaskemiddelkonsentrat til 70–80 °C vaskevann. Fortynning 1–3 %. Tilsett produktet regelmessig for å opprettholde effektiv vasking og forhindre skumdannelse.
NB! Les instruksjonene for sikker bruk på etiketten eller i sikkerhetsdatabladet.
Oppbevares forseglet ved +5...+30 ºC.
Arbeidsmiljø Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Produktet er lett biologisk nedbrytbart og oppfyller miljømerkingskrav.
Tekniske data Form og farge: klar væske
pH-verdi (20 ºC): 10,8
pH-verdi (1 vekt-%, 20 ºC): 9,8
Relativ tetthet: 1,07
Innhold Fosfater: < 5 %
Pakke 25 L, 200 L.
Annen informasjon Made in Finland.

 

Produktbeskrivelse

Tilleggsinformasjon

EAN

6430021442253

Pakkauskoko

,