Pressure Wash HD

Produktbeskrivelse

 

Produktnr. 760
Beskrivelse Svært alkalisk vaskemiddelkonsentrat for rengjøring av transport-, utgravnings-, løfte-, hage- og prosessutstyr. Også egnet for vedlikeholdsrelatert rengjøring, rengjøring av industrielt prosessutstyr og overflatebehandling før behandling.
Spesielle egenskaper Fjerner harpiks, fett, voks, insektrester, gressflekker, vannbasert maling osv. Effektiv for rengjøring av lastebilpresenninger. Passer også til dispensering via høytrykks-, og damprensere.
Bruksanvisning Fortynning 1–30 %. Vaskevannstemperatur: 5–80 C.
Virketid 1–5 min. Skyll grundig med vann.
Note! Ikke spre produktet over lettmetall, galvaniserte overflater eller andre følsomme overflater.
Les instruksjonene for sikker bruk på etiketten eller i sikkerhetsdatabladet.
Oppbevares forseglet ved +5...+30 ºC.
Arbeidsmiljø Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Produktet er lett biologisk nedbrytbart og oppfyller miljømerkingskrav.
Tekniske data Form og farge: klar væske
pH-verdi (20 ºC): 13,8
pH-verdi (1 vekt-%, 20 ºC): 11,9
Relativ tetthet: 1,06
Innhold Nonjoniske tensider: 15–30 %
Natriumhydroksid: < 5 %
Pakke 25 L, 200 L, 1000 L
Annen informasjon Produktet har rett til å bruke det nordiske Svanemerket (lisensnr. 4065-0006).
Made in Finland.

 

Produktbeskrivelse

Tilleggsinformasjon

Places of use

, , , , , , , ,

EAN

6430021440990

Pakkauskoko

, ,