Saman pesulan erot

Talven Pesutulos vertailu

Tekno Forest raportti talven suuresta pesutulosten vertailusta. Irtoaako tavallisessa autopesussa tiesuola ja muut talveen kuuluvat likatyypit. Testissä auton kylkeen kiinnitettiin kuusi metallilevyä ja autolla ajettiin suolattua moottoritietä pitkin.

Saman ketjun pesuloissa suuria eroja pesun lopputuloksessa

Auton pesukemikaaleja valmistava riihimäkeläinen Tekno Forest -yhtiö selvitti talvella 2018 miksi auton kyljissä oleva sinnikäs lika ei irronnut tavallisessa pesussa. Testissä auton kylkeen kiinnitettiin kuusi metallilevyä ja autolla ajettiin suolattua moottoritietä pitkin. 

1. Puolet levyistä vietiin kahdeksi vuorokaudeksi kuivumaan sisätiloihin, kolme levyä jätettiin ulos.

4. Auto pestiin jokaisessa pesulassa kolme kertaa ja jokaisella kerralla auton kyljessä oli eri lailla likaantunut levy.

2. Testissä verrokkeina käytettiin kolmea vertailulevyä, joiden päälle ruiskutettiin asfalttibitumikalvo. Nämäkin levyt jätettiin kahdeksi vuorokaudeksi ulos kuivumaan.

5. Levyjen lämpötilat mitattiin ennen pesua, jotta olosuhteet saatiin täsmälleen samankaltaisiksi.

3. Kun lika oli kuivunut ulkona levyissä pari päivää, auto ajettiin saman ketjun kolmeen eri automaattipesulaan.

6. Jokaisessa pesulassa valittiin samanniminen, ja pesulan kallein pesuvaihtoehto.

Pesutulosten erot yllätti

Vaikka kysessä oli saman ketjun pesulat, erosivat pesutulokset pesuloiden välillä  huomattavasti. Tuore suolalika puhdistui hyvin kaikissa kolmessa pesulassa. Sen sijaan kuivunut lika jäi lähes paikoilleen kahdella kolmesta asemasta. Näillä kahdella asemalla myös ruiskutettujen levyjen puhtaudessa oli toivomisen varaa.

Pesuaineita kehittävä Tomi Pohjolainen Tekno-Forestilta selittää eroja sillä, että asemilla on käytössä erilaiset pesuaineet. Kaikki aineet eivät ole talvikäyttöön sopivia, vaikka ketju ja ostettu pesuohjelma ovat nimellisesti samat.

Pesuloissa voi olla myös erilaiset koneet. Itse lika on kuitenkin samaa kuin aina ennenkin – suolaa ja nastarenkaan asfaltista irroittamaa bitumia.

Pohjolainen näkee pesuloiden eroissa alan sisäisen rakennongelman: alalta puuttuu laatustandardi, joka pakottaisi asemat säätämään pesukoneiden kemikaalit ja täyttämään sovittu laatutaso. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun sovelletaan kiinteähintaista sopimusta huoltamoyhtiön tai -yrittäjän ja kemikaalitoimittajan välillä. Pesuaineita tai pitoisuuksia ei muuteta eri vuodenaikoina, sillä ympäristöystävälliset pesuaineet ovat kalliimpia. Tämä houkuttaa säästämään pitoisuuksissa, vaikka nykyaikaisissa pesukoneissa pesuainetta voi annostella eri määriä eri kohtiin autoa.

Käsin tehty esipesu varmistaa paremman pesutuloksen.