Tiesuolaus pesussa

talvilika
  • Autojen saaminen puhtaaksi vaihtelevissa talviolosuhteissa on haasteellista. Monet tahot syyttävät tästä teiden suolausta. Miksi, ja onko väitteessä perää?
  • Tekno-Forest Oy:n testitiimi selvitti asiaa Bensiiniuutisissa vuonna 2018 julkaistussa artikkelissa.

Onko tiesuolaus syynä talven pesuhaasteisiin?

Tutkimuksessa pesutulosta tutkittiin saman huoltamoketjun kolmen eri aseman pesukoneissa. Auton eturenkaan taakse, helmalistan lähelle, kiinnitettiin kuusi maalipintaista ja puhdasta koelevyä. Tämän jälkeen autolla ajettiin juuri suolattua Helsinki–Tampere -moottoritietä, kunnes levyjen pintaan kerääntyi tasainen ja riittävän paksu kerros likaa.

Levyjen irrottamisen jälkeen niistä kolme jätettiin ulos suojaan. Toiset kolme siirrettiin sisätiloihin kahdeksi vuorokaudeksi kuivumaan. Näin testiin saatiin sekä tuoreella lialla että pinttyneellä lialla päällystettyjä levyjä.

Näiden testilevyjen lisäksi kolmeen puhtaaseen testilevyyn levitettiin laboratoriossa asfalttibitumikalvoa. Kalvon annettiin kuivua levyn pinnalla kaksi vuorokautta. Tämän jälkeen kolmen levyn setti (tuore, pinttynyt ja bitumikalvolla päällystetty levy) kiinnitettiin auton sivuhelmaan ja auto ajettiin testipesuun kaikilla kolmella asemalla.

Jokaisessa pesukoneessa valittiin kallein ”Brillianttipesu” -ohjelma. Pesuohjelma sisälsi erikseen levitettävän helmaliuottimen. Näin varmistettiin, että testilevyt pestiin käyttämällä vahvaa esipesuainetta.

  • Testipesut suoritettiin samana päivänä, kolmen tunnin sisällä. Ulkolämpötila oli -1 C.
  • Testilevyt kuvattiin juuri ennen pesukoneeseen ajoa sekä heti pesuohjelman jälkeen.

Mitä pesuissa selvisi?

Suolalika hävisi kaikissa kolmessa pesussa testilevyjen pinnalta lähes kokonaan. Ensimmäisen ja kolmannen testiaseman testilevyihin jäi joitain tummia läikkiä (bitumispotteja).

Selkein ero oli ruskean bitumikalvon peseytymisessä. Toisella testiasemalla levy puhdistui pääosin, sen sijaan ensimmäisellä asemalla havaittiin vain lievää puhdistumista. Kolmannella asemalla bitumikalvo oli jäänyt levyn pintaan lähes kokonaan.

Myös pinttyneen suolalian kohdalla paras pesutulos saavutettiin toisella asemalla. Asemilla yksi ja kolme suolalika ei ollut puhdistunut testilevyn pinnalta juuri lainkaan.

Oikeanlainen liutonipesuaine haastaviin olosuhteisiin

  • Testitulokset vahvistavat sen, että saman ketjun eri asemien pesutuloksissa on suuria laatuvaihteluja. Asemalla kaksi saavutettiin hyväksyttävä pesutulos, kun taas asemien yksi ja kolme heikko tulos viittaa talviolosuhteisiin sopimattoman pesuainejärjestelmän käytöstä.

 

  • Samannimisten pesuohjelmien laatupoikkeamat selittyvät sillä, että saman huoltamo- tai pesuketjun sisällä käytetään eri valmistajien toimittamia pesukoneita ja -kemikaaleja.

 

  • Asemien yksi ja kolme heikkoa pesutulosta selittää osaltaan myös pesuohjelmien talvisäätöjen puute tai se, että ohjelman esiliuotinpitoisuudet oli jätetty liian pieniksi.

 

  • On myös mahdollista, että alalla sovellettava ”euroa/pesu” -sopimus on syynä talviolosuhteissa tapahtuvan pesulaadun yleiseen romahtamiseen. Pesuohjelmasta riippumattomat kiinteähintaiset sopimukset eivät kannusta kemikaalitoimittajia säätämään pesuainepitoisuuksia olosuhteiden vaatimalle tasolle, sillä tämä lisää kustannuksia samassa suhteessa. Tämä taas kasvattaa riskiä, että asiakkaiden tyytymättömyys aseman pesutulokseen kasvaa, mikä taas johtaa heikkoon pesumyyntikehitykseen ja käsinpesupalveluiden kysynnän lisääntymiseen.

Jotta näin ei kävisi, tarvitaan talviajan haastavimpiin olosuhteisiin oikeatyyppinen ja oikeaan paikkaan kohdistettu liuotinpesuaine, riittävällä pitoisuudella ja vaikutusajalla.

 

Lähde: Bensiiniuutiset 1/2018