Pineline Zero Wastewater Emission – kuinka se oikeasti toimii?

Uutinen Pineline Zero Wastewater Emission -konseptista herätti huomiota laajalti. Samalla se nostatti kysymyksiä alan julkaisuissa.


“Finnish company claims to have found the key to zero waste water”, kirjoittaa Rene Passet suositulla CarwashPro-sivustolla. Artikkelissa korostuu teknologian yksityiskohtaisen tiedon vähyys; kuinka jäteveden täydellinen eliminoiminen voi olla teknisesti mahdollista?

Suljetussa ja päästöttömässä vedenkäsittelyprosessissa yhdistyvät mikrobiologia ja insinööritaidot. Saavutus on seurausta vuosikymmenten tieteellisestä tutkimuksesta, omistautumisesta tuotekehitykseen ja sitoutumisesta vedenkäsittelyteknologian standardien nostamiseen.


Biofilmireaktorit

– Järjestelmän ytimessä ovat biofilmikantajareaktorit sekä edistykselliset biologiseen hajottamiseen jalostetut prosessit yhdessä Pineline-pesukemikaalijärjestelmän kanssa, PinelineGroupin toimitusjohtaja Esa Mäkinen avaa.

Vuosien työn tuloksena jalostettu bakteerikanta hajottaa aerobisesti tiettyjä, autopesuloiden jätevesistä löytyviä orgaanisia yhdisteitä. Aerobinen hajoaminen on biologinen prosessi, joka tapahtuu, kun bakteerit hajottavat orgaanista ainetta hapen avulla. Biofilmi toimii vahvana mikrobien kasvualustana parantaen orgaanisen aineen hajoamisen tehokkuutta perinteisiin menetelmiin verrattuna. Hapen syöttäminen mihin tahansa tankkiin on yksinkertaista, mutta
biologisen prosessin hallinta on tiedettä.

Ratkaisevassa asemassa ovat reaktoreiden sisäiset ympäristöolosuhteet, jotka ylläpitävät mm. pH:ta, suolapitoisuutta ja mikrobitiheyttä. Reaaliaikainen seuranta varmistaa optimaaliset olosuhteet bakteerikannan ylläpitämiseksi, kiihdyttäen orgaanisen kuorman hajoamista ennennäkemättömällä tarkkuudella.


Flotaatioyksiköt: Tarkkuuserottelu ja lietesäiliön integrointi

Biofilmireaktoreiden jälkeen käsitelty vesi siirtyy flotaatioyksiköihin. Yksiköt käyttävät flotaatiomekanismeja erottelemaan huolellisesti veden suspendoidut hiukkaset, mikrobimassan ja muut epäpuhtaudet. Samanaikaisesti erotellut jäämät ohjataan sivutuotteiden keräämistä varten olevaan säiliöön, lietetankkiin.

Integroitu prosessi varmistaa korkean erotustehokkuuden jättäen käsiteltyyn veteen mahdollisimman vähän jäämiä. Flotaatioyksiköstä tullut vesi käy läpi vielä varmuudeksi toisenkin lyhyen puhdistuksen.


Pineline-tuoteperhe: Moottori mikrobien aineenvaihdunnalle

Monimutkaisen järjestelmän ytimeen kuuluu Pineline-tuoteperhe, joka toimii ensisijaisena ravinnonlähteenä biofilmireaktoreissa oleville bakteereille. Pineline-tuotteiden kemiallinen koostumus vastaa täsmälleen kannan metabolisia mieltymyksiä ja ohjaa näin vahvaa mikrobitoimintaa ja tehokasta orgaanisen aineen hajoamista.


Lietetankki: Tehokas jäämien hallinta

Lopullisena säiliönä käsittelyprosessin aikana kerätyille jäämille, kuten kuolleille bakteereille, kiinteälle lialle ja raskasmetalleille, toimii lietetankki. Tankki tyhjennetään vuosittain huolellisesti, ja jäämät hävitetään asianmukaisesti. Prosessi noudattaa tiukkoja ympäristömääräyksiä.

Jokainen osatekijä biofilmireaktoreista lietetankkiin rakentaa tulevaisuutta, jossa kestävyys, tehokkuus ja vastuullisuus ovat merkittävässä roolissa. Edistyksellinen vedenkäsittelyjärjestelmä tulee määrittelemään autopesuloiden toiminnat ja käytännöt uudelleen.