Artiklar

Lösningstvättmedel i biltvätt

Kolvätebaserade lösningsmedel som används vid biltvätt - deras fördelar och nackdelar.

Skillnader i samma tvätt

Testresultatet var en överraskning. Tvättresultaten skiljde sig avsevärt åt mellan tvätterierna. Den torkade smutsen låg nästan på plats vid två av de tre stationerna.

Skillnader i bilvaxning

Vaxning eller sköljning - hur skiljer sig olika vaxningsprogram åt? Moderna biltvättmaskiner har...

Vägsalt vid tvätt

Det är en utmaning att få bilar rena i varierande vinterförhållanden. Många skyller detta på den...

Skillnader i samma tvätt

Jämförelse av vintertvättresultat Tekno Forest rapporterar om en stor jämförelse av vintertvättresultat. Löser en vanlig biltvätt vägsalt och andra vinterrelaterade...

läs mer

Skillnader i bilvaxning

Vaxning eller sköljning - hur skiljer sig olika vaxningsprogram åt? Förutom tvättfasen har moderna biltvättar olika prisnivåer...

läs mer

Vägsalt vid tvätt

Det är en utmaning att få bilar rena i varierande vinterförhållanden. Många skyller detta på saltning av vägarna. Varför, och om argumentet...

läs mer

Produktval efter typ av smuts

I tabellen nedan sammanfattas de vanligaste typerna av smuts, de produkter som är lämpliga för dem och de rekommenderade metoderna. Siffror...

läs mer