Artiklar

Lösningstvättmedel i biltvätt

Kolvätebaserade lösningsmedel som används vid biltvätt - deras fördelar och nackdelar.

Skillnader i samma tvätt

Testresultatet var en överraskning. Tvättresultaten skiljde sig avsevärt åt mellan tvätterierna. Den torkade smutsen låg nästan på plats vid två av de tre stationerna.

Produktval efter typ av smuts

I tabellen nedan sammanfattas de vanligaste typerna av smuts, våra produkter för dem och de rekommenderade metoderna.

Lämplighet för olika gummi- och tätningsmaterial

Lämplighet för olika gummi- och tätningsmaterial++ Mycket lämplig + Måttligt lämplig - Inte lämpligRating =...

Skillnader i samma tvätt

Jämförelse av vintertvättresultat Tekno Forest rapporterar om en stor jämförelse av vintertvättresultat. Löser en vanlig biltvätt vägsalt och andra vinterrelaterade...

läs mer

Produktval efter typ av smuts

I tabellen nedan sammanfattas de vanligaste typerna av smuts, de produkter som är lämpliga för dem och de rekommenderade metoderna. De metoder som motsvarar siffrorna finns i...

läs mer

Produktval efter typ av smuts

I tabellen nedan sammanfattas de vanligaste typerna av smuts, de produkter som är lämpliga för dem och de rekommenderade metoderna. Siffror...

läs mer