Active Foam

Produktbeskrivning

Produkt nr. 500
Beskrivning Alkaliskt tvättmedel som lämpar sig för skumsprutare och högtryckstvättar. Lämpar sig för alla målytor och tvätt av alla typer av fordon.
Specialegenskaper Avlägsnar effektivt trafikfilm i borstfritt tvättprogram och trycktvätt. Bildar ett tjockt, trögflytande skumskikt. Skonsamt för vax.
Studier visar att produkten kan tvätta mer än dubbelt så många bilar som ett vanligt skumtvättmedel. Bildar ett tjockt, långsamt flytande lager av skum. Vaxsäker.
Bruksanvisningar Utspädning som skum i fordonstvätt:
Typisk förbrukning:
- 10 – 20 ml / personbil. Verkningstid 1 min.
Användnings som förtvättmedel, t.ex. trycktvättar:
Sommar: Spädning < 5 %
Vintertid: Spädning 5 – 15 %.
Verkningstid 1 min. Skölj noga med vatten.
Användning i foam-lance skumsprutare:
Dosera outspädd i skumsprutansflaska och reglera ett optimalt skum. Bred ut skummet på den ytan som ska tvättas nerifrån upp. Verkningstid max. 3 min. Sköljning rikligt med vatten.
Obs! Låt inte lösningen torka på ytor som ska tvättas. Undvik användning i direkt solljus.
Läs instruktionerna på etiketten för säker användning eller i säkerhetsdatabladet. Innan du använder produkten, se till att den är kompatibel med materialet i tvättmaskinen och andra ytor som det kommer i kontakt med. Förvaras slutet i + 5... + 30 °C.
Arbetsmiljö Säkerställ tillräcklig ventilation. Produkten är biologiskt lätt nedbrytbar och uppfyller miljömärkningskraven.
Teknisk information Form och färg: gul vätska
pH-värde (20 ºC): 12,9
pH-värde (1 p-%, 20 ºC): 11,8
Relativ densitet: 1,09
Innehåll Nonjoniska tensider: 5 – 15 %.
Förpackning 4 L, 25 L, 200 L, 1000 L.
Övrigt Produkten har rätt att använda den nordiska Svanenmärkningen
(licens nr 4013-0027).
Tillverkad i Finland.

 

Produktbeskrivning

 

Ytterligare information

Användningsplatser

,

Paketets storlek

, ,

Artikelnr: 123-500 Kategorier: , Etiketter: , ,