Asphalt Remover

Produktbeskrivning

Produkt nr. 150
Beskrivning Extra förtvättskoncentrat för avlägsnande av bitumen och vägsalt.
Specialegenskaper Undersökningar visar att produkten är två gånger effektivare än motsvarande vanliga lösningsbaserade rengöringsmedel när det gäller att avlägsna de stänk och beläggningar av beck som uppstår vid vägsaltning. Löser även upp rester från låssmörjmedel och bränslespill. Innehåller ej kolvätelösningsmedel och klassificeras inte som brandfarligt.
Bruksanvisningar Förspäd koncentratet med kallt vatten. Utspädning december-februari 25 – 30 %. Övrig vintertid 15 – 25 %. Blanda noggrant. Koncentratet kan även spädas med HydroMinder utan ett munstycke. Halten uppgår då till cirka 25 %. I biltvättar utrustade med separat kemisk pump och båge, sprids lösningen på bilens kanter och bakre del. Verkningstid 1 min. Sköljas rikligt med vatten.
Slagtid 1 minut. Skölj med rikligt med vatten.
Obs! Låt inte lösningen torka på ytor som ska tvättas. Läs instruktionerna på etiketten för säker användning eller i säkerhetsdatabladet. Innan du använder produkten, se till att den är kompatibel med materialet i tvättmaskinen och andra ytor som det kommer i kontakt med. Till pumpspray och tryckspridare rekommenderas Viton-tätning. Förvaras försluten i +5...+30 °C.
Arbetsmiljö Säkerställ tillräcklig ventilation. Produkten är biologiskt lätt nedbrytbar och uppfyller miljömärkningskraven.
Teknisk information Utseende och färg: klar vätska
pH-värde (20 ºC): 9,5
Relativ densitet: 0,96
Flampunkt: > +60 oC
Innehåll Nonjoniska tensider: > 30 %.
Förpackning 10 L, 25 L, 200 L.
Övrigt Produkten har rätt att använda den nordiska Svanenmärkningen
(licens nr 4013-0027).
Tillverkad i Finland.

 

Produktbeskrivning

Ytterligare information

Användningsplatser

,

Paketets storlek

, ,

Artikelnr: 123-150 Kategori: Etiketter: , ,