Metallic Cleaner

Produktbeskrivning

 

Produkt nr. 270
Beskrivning Starkt alkaliskt tvättkoncentrat för avlägsning av fastbränd olje-, fettsmuts och sot från motorer, eldstäder och andra nedsotade ytor.
Specialegenskaper Skyddar järn mot korrosion. Lämpar sig även ultraljudstvättmaskiner och rengöring av aluminiumytor. Helt brandsäker produkt.
Bruksanvisningar Dosering: 1 – 30 %. Dosering i ultraljudstvättmaskiner: 1 – 5%
Tvättvattnets temperatur: +5…+80 oC. Verkningstid 1 – 5 min. Sköljning med varmt vatten förbättrar tvättresultatet och påskyndar torkningen. Kan appliceras på heta ytor.
Obs! Låt inte torkas medlet på de ytor som tvättas. Se instruktionerna på etiketten eller säkerhetsdatabladet för säker användning.
Förvaras slutet i +5…+30 oC.
Arbetsmiljö Säkerställ tillräcklig ventilation.
Produkten är biologiskt lättnedbrytbar och uppfyller miljömärkningskraven.
Teknisk information Utseende och färg: klar vätska
pH-värde (+20 ºC): 13,5
pH-värde (1 vikt-%, +20 ºC): 11,6
Konduktivitet (1 vikt-%, +25 ºC): 2280 µS/cm
Relativ densitet: 1,15
Innehåll Nonjoniska tensider :15 – 30 %
Silikater: 10 - 25 %.
Förpackning 4 L, 25 L, 200 L, 1000 L.
Övrigt Produkten har rätt att använda den nordiska Svanenmärkningen (licens nr 4065-0006).
Tillverkad i Finland.

 

Produktbeskrivning

Ytterligare information

Användningsplatser

, , ,

EAN

6430021440938

Paketets storlek

, , ,