Power Cleaner

Produktbeskrivning

Produkt nr. 220
Beskrivning Kallavfettningsmedel för fordon och industrin. För avlägsning av fett, beckoch asfaltrester.
Lämplig som ett förlösningsmedel före den egentliga biltvätten.
Specialegenskaper Avlägsnar även skyddsvaxer, rester av låsspray och bränsle samt lim och tejprester. Vattenlösligt, lätt att sköljas.
Alternativ till råa kolvätebaserade avfettningsmedel.
Bruksanvisningar Spraya från nära håll. Verkningstid 1 min. Sköljas rikligt med vatten eller appliceras först förtvättmedel och sköljas sedan rikligt med vatten.
Obs! Låt inte torkas medlet på de ytor som tvättas. Se instruktionerna på etiketten eller säkerhetsdatabladet för säker användning. Förvaras slutet i +5…+30 oC.
Arbetsmiljö Säkerställ tillräcklig ventilation. Produkten är biologiskt lättnedbrytbar och uppfyller miljömärkningskraven.
Teknisk information Utseende och färg: klar vätska
pH-värde (+20 ºC): 6,6
Relativ densitet: 0,87
Flampunkt (ASTM D93): > 60 °C
Förpackning 0,5 L, 25 L, 200 L.
Övrigt Produkten har rätt att använda den nordiska Svanenmärkningen
(licens nr 4065-0006).
Tillverkad i Finland.

 

Produktbeskrivning

 

Ytterligare information

Användningsplatser

, ,

EAN

6430021441102

Paketets storlek

, , ,

Artikelnr: 123-220 Kategorier: , Etiketter: , , ,