Acid Cleaner

Produktbeskrivning

Produkt nr. 280
Beskrivning Surt tvättmedelskoncentrat för rengöring av glasytor, kakel, golv, väggar, kranar, processutrustningar och andra ytor som tålar syror.
Specialegenskaper Avlägsnar kalk, oksider och algväxtlighet.
Avlägsnar effektivt flygrost och vattenlevande vegetation från båten.
Bruksanvisningar Doseras som 1:1 – 1:50 (5 – 50 %) brukslösning. Verkningstid 1 – 10 min. Sköljas rikligt med vatten. Vid behov neutralisering med basiskt medel.
Obs! Låt inte medlet torka på de ytor som tvättas. Om du är tveksam, prova på ett osynligt område först. Se instruktionerna på etiketten eller säkerhetsdatabladet för säker användning.
Förvaras slutet i +5…+30 oC.
Arbetsmiljö Säkerställ tillräcklig ventilation. Produkten är biologiskt lätt nedbrytbar och uppfyller miljömärkningskraven.
Teknisk information Utseende och färg: gulaktig vätska
pH-värde (20 ºC): 1
pH-värde (1 1 %, 20 ºC): 1,5
Relativ densitet: 1,08
Innehåll Nonionisia tensidejä:
Förpackning 4 L, 25 L, 200 L, 1000 L.
Övrigt Produkten har rätt att använda den nordiska Svanenmärkningen
(licens nr 4065-0006).
Tillverkad i Finland.

 

Produktbeskrivning

Ytterligare information

Användningsplatser

, , , , ,

Paketets storlek

, ,