Pressure Wash HD

Produktbeskrivning

 

Produkt nr. 760
Beskrivning Starkt alkaliskt tvättmedelskoncentrat för rengöring av transport- schakt-, lyftutrustning mm. Också lämpligt för underhållande rengöring, industriell processutrustning samt för ytor som behöver rengöras innan de ytbehandlas.
Specialegenskaper Tar bort kåda, fett, vax, insektsfläckar, vattenbaserad färg mm. Effektiv vid rengöring av presenningar på tunga fordon. Lämpligt för dosering i ång- och trycktvättar.
Bruksanvisningar Dosering 1 – 30 %. Tvättvattnets temperatur: +5…+80 oC.
Verkningstid 1 – 5 min. Sköljas rikligt med vatten.
Obs! Sprid inte ut medlet på känsliga ytor, såsom lättmetall och galvaniserade ytor.
Läs instruktionerna på etiketten för säker användning eller i säkerhetsdatabladet.
Förvaras slutet i +5…+30 oC.
Arbetsmiljö Säkerställ tillräcklig ventilation.
Produkten är biologiskt lättnedbrytbar och uppfyller miljömärkningskraven.
Teknisk information Utseende och färg: klar vätska
pH-värde (+20 ºC): 13,6
pH-värde (1 vikt-%, +20 ºC): 11,9
Relativ densitet: 1,06
Innehåll Nonjoniska tensider: 15 – 30 %
Natriumhydroxid: < 5 %.
Förpackning 25 L, 200 L, 1000 L
Övrigt Produkten har rätt att använda den nordiska Svanenmärkningen (licens nr 4065-0006).
Tillverkad i Finland.

 

Produktbeskrivning

Ytterligare information

Användningsplatser

, , , , , , , ,

EAN

6430021440990

Paketets storlek

, ,