Heavy Duty

Produktbeskrivning

Produkt nr. 133
Beskrivning Biolösningsmedelsbaserat och alkaliskt tvättmedelskoncentrat särskilt avsett för vinterförhållanden.
Specialegenskaper Undersökningar visar att produkten avlägsnar svår smuts orsakad av vägsaltning med hälften så stor dosering som för motsvarande vanliga lösningsbaserade rengöringsmedel. Avlägsnar rester som orsakas av saltade vägar. Löser även upp rester från låssmörjmedel och bränslespill.
Nästintill luktfri, innehåller ej kolväten. Tillgängligt som Smart-komponenter.
Bruksanvisningar För vinterförhållanden. Vanlig användning som förtvättmedel i biltvättar.
- bilens underrede 100 – 150 ml (10 – 15 %) / personbil
- övre sidor och tak 75 – 150 ml (5 – 10 %) / personbil
Övrig användning, exempelvis trycktvättar:

- halt 5 – 15 %
Verkningstid 1 min. Sköljning rikligt med vatten.

Obs! Låt inte lösningen torka på ytor som ska tvättas. Läs instruktionerna på etiketten för säker användning eller i säkerhetsdatabladet. Innan du använder produkten, se till att den är kompatibel med materialet i tvättmaskinen och andra ytor som det kommer i kontakt med. Till pumpspray och tryckspridare rekommenderas Viton-tätning. Förvaras försluten i +5...+30 °C.
Arbetsmiljö Sörj för tillräcklig ventilation. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar och uppfyller kraven för miljömärkningen.
Teknisk information Utseende och färg: klar vätska
pH-värde (20 ºC): 13
pH-värde (1 p-%, 20 ºC): 10,8
Relativ densitet: 1,01
Innehåll Nonjoniska tensider: 15–30 %.
Förpackning 10 L, 25 L, 200 L, 1000 L.
Övrigt Produkten har rätt att använda den nordiska Svanenmärkningen (licens nr 4013-0027).
Tillverkad i Finland.

 

Produktbeskrivning

 

Ytterligare information

Användningsplatser

,

EAN

6430021440808

Paketets storlek

, ,