Universal Cleaner

Avfettningsmedlet tar effektivt bort olje- och fettfläckar, t.ex. från golv i verkstäder och underhållsavdelningar.

Produktbeskrivning

Produkt nr. 210
Beskrivning Talloljebaserat allrengöringsmedel för svår smuts i industrier och verkstäder.
Specialegenskaper Avlägsnar effektivt olje- och fettsmuts från exempelvis golvet i verkstäder och underhållsavdelningar. Produkten är säker att använda.
Lågskummande. Lämpar sig även för golvtvättmaskiner.
Bruksanvisningar Dosering 1 – 30 %.
Tvättvattnets temperatur +5…+50 oC.
Verkningstid 1 – 3 min.
Golvtvättmaskiner:
Utspädning: 0,5 - 2 %
Obs! Läs instruktionerna på etiketten för säker användning eller i säkerhetsdatabladet.
Förvaras slutet i +5... +30 °C.
Arbetsmiljö Säkerställ tillräcklig ventilation.
Produkten är biologiskt lättnedbrytbar och uppfyller miljömärkningskraven.
Teknisk information Utseende och färg: gulaktig vätska
pH-värde (+20 ºC): 11,2
pH-värde (1 vikt-%, +20 ºC): 8,9
Relativ densitet: 1,03
Innehåll Nonjoniska tensider: 15–30 %.
Förpackning 4 L, 25 L, 200 L, 1000 L.
Övrigt Produkten har rätt att använda den nordiska Svanenmärkningen (licens nr 4065-0006).
Tillverkad i Finland.

 

Produktbeskrivning

 

Ytterligare information

Användningsplatser

,

EAN

6430021441072

Artikelnr: 6430021441072 Kategori: Etiketter: , ,