Skillnader i samma tvätt

Jämförelse av vintertvättresultat

Tekno Forest rapport om jämförelse över vinterns stora tvättresultat. Tar en vanlig biltvätt bort vinterns vägsalt och annan smuts? I testet fästes sex metallplåtar på sidan av bilen och bilen kördes längs en saltad motorväg.

I samma kedjas biltvätt finns det stora skillnader i slutresultatet

Företaget Tekno Forest från Riihmäki som tillverkar biltvättkemikalier tog reda på under vintern 2018 varför den envisa smutsen på sidorna av bilen inte lossnade vid en vanlig tvätt. I testet fästes sex metallplåtar på sidan av bilen och bilen kördes längs en saltad motorväg. 

1. Hälften av metallplåtarna togs inomhus för att torka i två dagar, tre metallplåtar lämnades utanför.

4. Bilen tvättades i varje biltvätt tre gånger och varje gång fanns det en metallplåt på sidan av bilen som var smutsig på olika sätt.

2. I testet användes tre referensplåtar som kontroll, på vilka sprutades en asfaltbitumenfilm. Dessa metallplåtar lämnades också utomhus för att torka i två dagar.

5. Plattornas temperaturer mättes före tvättning för att säkerställa att förhållandena var exakt desamma.

3. Efter att smutsen torkat ute på metallplåtarna i ett par dagar kördes bilen till tre olika biltvättar hos samma kedja.

6. I varje tvätteri valdes tvätt med samma namn, och tvätteriets dyraste alternativ.

Skillnaderna i tvättresultat förvånade

Även om det var tvätterier i samma kedja så skilde sig tvättresultaten avsevärt mellan dem. Färskt saltsmuts avlägsnades väl i alla tre tvättarna. Däremot låg den torkade smutsen nästan kvar på två av de tre stationerna. Vid dessa två stationer lämnade också renheten i de sprutade metallplåtarna mycket att önska.

Tomi Pohjolainen som utvecklar tvättmedel hos Tekno-Forest förklarar skillnaderna med att stationerna använder olika tvättmedel. Alla ämnen är inte lämpliga för vinterbruk, även om kedjan och det inköptatvättprogrammet är nominellt lika.

Biltvätten kan också ha olika maskiner. Smutsen i sig är dock densamma som alltid – salt och bitumen som slits loss från asfalten av dubbdäck.

Pohjolainen ser skillnaderna mellan tvätterier som ett strukturellt problem inom branschen: branschen saknar en kvalitetsstandard som skulle tvinga stationerna att justera kemikalierna i tvättmaskinerna och hålla en överenskommen kvalitetsnivå. Detta framhålls särskilt när ett fastprisavtal tillämpas mellan bensinstationsföretaget eller -företagaren och kemikalieleverantören. Tvättmedel eller koncentrationer ändras inte under olika årstider, eftersom miljövänliga tvättmedel är dyrare. Detta lockar till besparingar gällande koncentrationen, även om moderna tvättmaskiner kan dosera tvättmedel i olika mäng till olika delar av bilen.

Förtvätt för hand ger ett bättre tvättresultat.